Untitled Document

KA_SIM, s.r.o. Vám poskytne externé služby, ktoré nie sú len strohými a automatickými informáciami,ale sú predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta. Naviac, externý poskytovateľ Vám služby urobí kvalitnejšie a efektívnejšie, je vždy lacnejší ako interný pracovník a tak sa vyhnete investíciam na pracovníkov a účtovný softvér.


Čo Vám naša spoločnosť  ponúka a garantuje je:

- Individuálny prístup a kvalitu za najlepšiu cenu
- Dodržiavanie stanovených termínov
- Šetrenie Vašich nákladov
- Diskrétnosť, ktorou sa riadi naša firma

Cenovú ponuku stanovujeme vždy individuálne, na základe požiadaviek klienta a náročnosti dohodnutých prác.